ישראלבודי
מתחייבים למחירים הזולים ביותר

חזור   ישראלבודי > שאלות ותשובות

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
רשימת vB Code
[b], [i], [u] מודגש / נטוי / קו תחתי
[color] צבע
[size] גודל
[font] גופן
[highlight] הדגש
[left], [right], [center] שמאל / ימין / מרכז
[indent] זהות
[email] Email Linking
[url] קישור לכתובת
[thread] קישור אשכולות
[post] קישור הודעות
[list] רשימות מסומנות / רשימות מתקדמות
[img] תמונות
[code] קוד
[php] קוד PHP
[html] קוד HTML
[quote] ציטוט
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] קובץ מצורף
[youtube] YouTube
[youtubehd] YouTube HD
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

מודגש / נטוי / קו תחתי
תגי The [b], [i]ו- [u] מאפשרים לך לגרום לטקסט שלך להיראות מודגש, נטוי ועם קו תחתי, בהתאמה.
שימוש [b]ערך[/b]
[i]ערך[/i]
[u]ערך[/u]
דוגמת שימוש [b]הטקסט מוגדש[/b]
[i]הטקסט נטוי[/i]
[u]לטקסט יש קו תחתי[/u]
דוגמת פלט הטקסט מוגדש
הטקסט נטוי
לטקסט יש קו תחתי

צבע
תגית ה[color] מאפשרת לך לשנות את צבע הטקסט שלך.
שימוש [color=אפשרות]ערך[/color]
דוגמת שימוש [color=blue]הטקסט כחול[/color]
דוגמת פלט הטקסט כחול

גודל
תג ה- [size] מאפשר לך לשנות את גודל גופן הטקסט איתו נכתבת ההודעה.
שימוש [size=אפשרות]ערך[/size]
דוגמת שימוש [size=+2]הטקסט גדול פי 2 מגודלו הרגיל.[/size]
דוגמת פלט הטקסט גדול פי 2 מגודלו הרגיל.

גופן
תג ה- [font] מאפשר לך לשנות את גופן הטקסט שלך.
שימוש [font=אפשרות]ערך[/font]
דוגמת שימוש [font=courier]הטקסט כתוב בגופן Courier[/font]
דוגמת פלט הטקסט כתוב בגופן Courier

הדגש
תגית ה- [highlight] מאפשרת לך להדגיש טקסטים.
שימוש [highlight]ערך[/highlight]
דוגמת שימוש [highlight]הטקסט הזה מודגש[/highlight]
דוגמת פלט הטקסט הזה מודגש

שמאל / ימין / מרכז
תגיות ה- [left], [right] ו- [center] מאפשרות לך לשנות את כיוון יישור הטקסט שלך.
שימוש [left]ערך[/left]
[center]ערך[/center]
[right]ערך[/right]
דוגמת שימוש [left]this text is left-aligned[/left]
[center]הטקסט מיושר למרכז[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
דוגמת פלט
this text is left-aligned
הטקסט מיושר למרכז
this text is right-aligned

זהות
תגית ה- [indent] נותנת להגביה את הטקסט שלך.
שימוש [indent]ערך[/indent]
דוגמת שימוש [indent]טקסט זה, הינו indented[/indent]
דוגמת פלט
טקסט זה, הינו indented

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
שימוש [email]ערך[/email]
[email=אפשרות]ערך[/email]
דוגמת שימוש [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
דוגמת פלט j.doe@example.com
Click Here to Email Me

קישור לכתובת
תגית ה[URL] מאפשרת לך לקשר אל אתרים וקבצים אחרים.
שימוש [url]ערך[/url]
[url=אפשרות]ערך[/url]
דוגמת שימוש [url]https://israelbody.com[/url]
[url=https://israelbody.com]ישראלבודי[/url]
דוגמת פלט https://israelbody.com
ישראלבודי

קישור אשכולות
תגית ה- [thread] מאפשרת לך לקשר אל אשכולות על ידי ציון מספרו בפורום.
שימוש [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]ערך[/thread]
דוגמת שימוש [thread]42918[/thread]
[thread=42918]לחץ עליי![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
דוגמת פלט https://israelbody.com/showthread.php?t=42918
לחץ עליי!

קישור הודעות
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
שימוש [post]postid[/post]
[post=postid]ערך[/post]
דוגמת שימוש [post]269302[/post]
[post=269302]לחץ עליי![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
דוגמת פלט https://israelbody.com/showthread.php?p=269302#post269302
לחץ עליי!

רשימות מסומנות
תגית ה[LIST] מאפשרת לך ליצור רשימה מסודרת ללא סיבוכים מיותרים.
שימוש [list]ערך[/list]
דוגמת שימוש [list]
[*]פריט רשימה 1
[*]פריט רשימה 2
[/list]
דוגמת פלט
  • פריט רשימה 1
  • פריט רשימה 2

רשימות מתקדמות
תגית ה- [list] מאפשרת לך ליצור רשימת פריטים לכל מטרה שהיא.
שימוש [list=אפשרות]ערך[/list]
דוגמת שימוש [list=1]
[*]פריט רשימה 1
[*]פריט רשימה 2
[/list]

[list=a]
[*]פריט רשימה 1
[*]פריט רשימה 2
[/list]
דוגמת פלט
  1. פריט רשימה 1
  2. פריט רשימה 2
  1. פריט רשימה 1
  2. פריט רשימה 2

תמונות
תגית ה- [IMG] מאפשרת לך לצרף תמונות להודעתך, תמונות הנמצאות בשרת אינטרנט כלשהו.
שימוש [img]ערך[/img]
דוגמת שימוש [img]https://israelbody.com/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (לא מקושר)

[url=http://www.example.com] [img]https://israelbody.com/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (מקושר)
דוגמת פלט (לא מקושר)

(מקושר)

קוד
תגית ה[code] יוצרת תיבה להכנסת קוד עם מראה שונה לשמירה על הרוחב.
שימוש [code]ערך[/code]
דוגמת שימוש [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
דוגמת פלט
קוד:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

קוד PHP
תגית ה[php] מאפשרת לך לעשות את אותו הדבר כמו תגית הקוד, אך היא מציינת את הsyntax של קוד ה-PHP.
שימוש [php]ערך[/php]
דוגמת שימוש [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
דוגמת פלט
קוד PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


קוד HTML
תג ה- [html] מאפשר לך להציג קוד HTML מסודר.
שימוש [html]ערך[/html]
דוגמת שימוש [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
דוגמת פלט
קוד HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

ציטוט
תגית ה- [quote] מאפשרת לך להכניס חלקים של טקסט לתוך ציטוט.
שימוש [quote]ציטוט[/quote]
[quote=שם משתמש]ערך[/quote]
דוגמת שימוש [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;1187932]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
דוגמת פלט
ציטוט:
Lorem ipsum dolor sit amet
ציטוט:
פורסם במקור על ידי John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
ציטוט:
פורסם במקור על ידי John Doe צפה בהודעה
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
שימוש [noparse][b]ערך[/b][/noparse]
דוגמת שימוש [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
דוגמת פלט [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

קובץ מצורף
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
שימוש [attach]attachmentid[/attach]
דוגמת שימוש [attach]12345[/attach]
דוגמת פלט

YouTube
Embed a YouTube video. You only put the video ID in between the BB code tags (NOT the full URL!). Embedding must be enabled for the video!
שימוש [youtube]ערך[/youtube]
דוגמת שימוש [youtube]zlfKdbWwruY[/youtube]
דוגמת פלט http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY

YouTube HD
Embed an HD YouTube video. You only put the video ID in between the BBCode tags (NOT the full URL!). Embedding must be enabled for the video!
שימוש [youtubehd]ערך[/youtubehd]
דוגמת שימוש [youtubehd]R7yfISlGLNU[/youtubehd]
דוגמת פלט http://www.youtube.com/watch?v=R7yfISlGLNU


כל הזמנים הם GMT +3. השעה כרגע היא 04:43.


תוספי תזונה אבקת חלבון קריאטין משקאות איזוטניים פגישות ייעוץ קוביות בבטן עלייה במסה פיתוח גוף אימונים אישיים פציעות ספורט דרושים טו בשבט
מופעל על: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
כל הזכויות שמורות לישראלבודי בע"מ
מערכת הפורומים מאוחסנת, מאובטחת ומתוחזקת ע"י אפטיים בניית אתרים